KAM NJE IDE

Motivim
Konkurs
Modeli Canvas
Pitching

PARA INKUBIM

Mentorim e Trajnim
Plan Biznesi
Rrjetezim
Mbeshtetje

INKUBIM

Regjistrim
Komercializim
Sherbime
Infrastrukture

SHKEPUTJE

Formalizim
Financim
Dalja ne Treg
Konkurim

AKSELERIM

Tregje te reja
Produkte te reja
Shitje ne Rrjet
Nderkombetarizim

QENDRA PER MBESHTETJEN E BIZNESIT

Sherbime dhe Mbeshtetje One Stop Shop per Biznesin dhe Startup-et

APLIKO

JU NEVOITET